Forsikringer tegnet af Sydøstjyllands Kolonihave Kreds.


Kredsen har tegnet følgende forsikringer iht. kredsvedtægter:

- en bestyrelsesansvarsforsikring, som omfatter kredsbestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,

- en underslæbsforsikring og netbank, der omfatter kredsens tab ved underslæb i forbindelse med administration af kredsens midler,

- en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter ankeudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,

- en retshjælp forsikring 

Alle forsikringspolicer og betingelser kan læses på forbundets hjemmeside, link til siden:

http://www.kolonihave.dk/medlemmer/forbundets-forsikringsordninger
 
.

Sydøstjyllands Kolonihavekreds

Sydøstjyllands Kolonihavekreds for kommunerne
Billund - Fredericia - Hedensted - Horsens - Odder - Samsø - Skanderborg - Vejle
Copyright©Jele -Sydøstjyllands Kolonihaveforbund