Byggeudvalg

Definition af vore opgaver:
Bistå kommuner og haveforeninger ved byggeansøgning, byggetjek, ibrugtagningstilladelser. Arbejdet udføres iht. kommunale krav og regler.
Bistå bestyrelser i alle forespørgsler og henseende vedr. love/regler etc.
I øvrigt forekommende opgaver inden for byggesager.

Medlemmer pt. i udvalget (alt efter behov kan der tiltræde/afgå medlemmer såfremt behov ændrer sig i de forskellige kommuner. Det tilstræbes, at såfremt der opstår en ny opgave i en af kommunerne, så skal der til vælges en af bestyrelsesmedlemmerne i den pågældende kommune)


Interne udvalg nedsættes der hvor kommunerne forlanger det.

AK(H) - KH(H) - CL(H)

 Sydøstjyllands Kolonihavekreds.

Sydøstjyllands Kolonihavekreds for kommunerne
Billund - Fredericia - Hedensted - Horsens - Odder - Samsø - Skanderborg - Vejle
Copyright©Jele -Sydøstjyllands Kolonihaveforbund