Vurderingsdatoer for år 2024

Vurdering skal bestilles ved egen formand i haveselskabet.
Formanden bestiller vurdering på "Vurderingsmailen".
Vurdering skal bestilles
senest 1 uge før den ønskede vurderingsdato.
Tidspunkt for vurdering meldes tilbage til formand og vurderingsteam 2-3 dage før vurderingsdatoen.


BETALINGSINFO TIL SÆLGER > læs mere nederst på siden - eller hent filen her

OBS: Ved betaling husk at oplyse navn på haveforening og havens nr.  .


   

Dato Bestilling
     
   

 

Lørdag  9. marts 2024

E-mail til bestilling

Lørdag 23. marts 2023

vurdering.sojk@gmail.com

Torsdag  4. april 2024  
Lørdag 20. april 2024  
Lørdag 04-05-2024  
Lørdag 18-05-2024  
Torsdag 30-05-2024  
Lørdag 08-06-2024  
Lørdag 22-06-2024  
Torsdag 04-07-2024

E-mail til bestilling

Lørdag 13-07-2024

vurdering.sojk@gmail.com

Lørdag 27-07-2024  
Torsdag 08-08-2024  
Lørdag 17-08-2024  
     
   

 

     
     
 
BETALINGSINFO til sælger

Når du bestiller en vurdering ved egen formand/bestyrelse i din haveforening – skal der indbetales gebyr kr. 700 for vurdering.
Dette gebyr skal være indbetalt før vurdering – herunder ruteplanlægning.
For at kunne planlægge vurdering til vurderings torsdag eller lørdag – skal betalingen kunne ses på kontoen –
sidste dag for betaling er torsdagen eller lørdagen før vurdering.

Beløbet 700 kr. kan indbetales på 2 måder

- Betal pr. mobilpay til mobilpay kode nr. 874594
- Betal til vurderingskonto, reg.nr. 2500 – konto 6298 911 920

Ved betaling skal noteres navn – haveforening og havens nr.


ØVRIG INFO / KLARGØRING TIL VURDERINGSDAGEN

Der kan til vurderingen være brug for at have nogle oplysninger klar til vurderingsteamet, f.eks.
- Ejererklæring SKAL være udfyldt og afleveres i kopi til både haveforening og vurdering
- Udfyldt løsøreliste
- Hvis der er godkendt samletank skal en kopi af færdigmelding foreligge
- Øvrige dokumenter hvortil der kræves autoriserede håndværkere/udførelse - - f.eks. el, solcelleanlæg, varmepumpe kan fremvises
- Kopi af skorstensfejerattest – såfremt der er installeret brændeovn
- Kopi af regninger ved større renoveringsopgaver f.eks. nyt tag
- Eventuelle kommunale dispensationer, f.eks. overbebyggelse, for stort udhæng osv.

Denne note udleveres til sælger før vurdering

Sælger skal selv være tilstede ved vurderingen – tidspunkt meddeles af formanden.

Vurderingsrapport tilsendes af vurderingsteam til formanden i egen haveforening, formanden sørger herefter for at tilsende vurderingsrapport videre til sælger.

 


Er du interesseret i vurderingsreglerne, klik på linket til Hovedforbundets hjemmeside   Klik her
 

Sydøstjyllands Kolonihavekreds

Sydøstjyllands Kolonihavekreds for kommunerne
Billund - Fredericia - Hedensted - Horsens - Odder - Samsø - Skanderborg - Vejle
Copyright©Jele -Sydøstjyllands Kolonihaveforbund