Vurderingsdatoer for år 2023 / 2024

Vurdering skal bestilles ved egen formand i haveselskabet.
Formanden bestiller vurdering på "Vurderingsmailen".
Vurdering skal bestilles
senest 1 uge før den ønskede vurderingsdato.
Tidspunkt for vurdering meldes tilbage til formand og vurderingsteam 2-3 dage før vurderingsdatoen.


BETALINGSINFO TIL SÆLGER > læs mere nederst på siden - eller hent filen her

OBS: Ved betaling husk at oplyse navn på haveforening og havens nr.  .


   

Dato Bestilling
   

E-mail til bestilling

Torsdag  9. februar 2023

vurdering.sojk@gmail.com

Lørdag  4. marts 2023  
Lørdag 25. marts 2023  
Torsdag 13. april 2023  
Lørdag 29. april 2023  
Lørdag 13. maj 2023  
Torsdag 25. maj 2023

E-mail til bestilling

Lørdag 10. juni 2023

vurdering.sojk@gmail.com

Lørdag 24. juni 2023  
Torsdag 13. juli 2023  
Lørdag 29. juli 2023  
Lørdag 12. august 2023  
Torsdag 31. august 2023  
Lørdag 16. september 2023  
Lørdag 14. oktober 2023  
Herefter vintertider
Torsdag  9. november 2023  
Lørdag  9. december 2023  
Lørdag 13. januar 2024  
Torsdag 15. februar 2024  
Lørdag  9. marts 2024

E-mail til bestilling

Lørdag 23. marts 2023

vurdering.sojk@gmail.com

Torsdag  4. april 2024  
Lørdag 20. april 2024  
     
 
BETALINGSINFO til sælger

Når du bestiller en vurdering ved egen formand/bestyrelse i din haveforening – skal der indbetales gebyr kr. 700 for vurdering.
Dette gebyr skal være indbetalt før vurdering – herunder ruteplanlægning.
For at kunne planlægge vurdering til vurderings torsdag eller lørdag – skal betalingen kunne ses på kontoen –
sidste dag for betaling er torsdagen eller lørdagen før vurdering.

Beløbet 700 kr. kan indbetales på 2 måder

- Betal pr. mobilpay til mobilpay kode nr. 874594
- Betal til vurderingskonto, reg.nr. 2500 – konto 6298 911 920

Ved betaling skal noteres navn – haveforening og havens nr.


ØVRIG INFO / KLARGØRING TIL VURDERINGSDAGEN

Der kan til vurderingen være brug for at have nogle oplysninger klar til vurderingsteamet, f.eks.
- Ejererklæring SKAL være udfyldt og afleveres i kopi til både haveforening og vurdering
- Udfyldt løsøreliste
- Hvis der er godkendt samletank skal en kopi af færdigmelding foreligge
- Øvrige dokumenter hvortil der kræves autoriserede håndværkere/udførelse - - f.eks. el, solcelleanlæg, varmepumpe kan fremvises
- Kopi af skorstensfejerattest – såfremt der er installeret brændeovn
- Kopi af regninger ved større renoveringsopgaver f.eks. nyt tag
- Eventuelle kommunale dispensationer, f.eks. overbebyggelse, for stort udhæng osv.

Denne note udleveres til sælger før vurdering

Sælger skal selv være tilstede ved vurderingen – tidspunkt meddeles af formanden.

Vurderingsrapport tilsendes af vurderingsteam til formanden i egen haveforening, formanden sørger herefter for at tilsende vurderingsrapport videre til sælger.

 


Er du interesseret i vurderingsreglerne, klik på linket til Hovedforbundets hjemmeside   Klik her
 

Sydøstjyllands Kolonihavekreds

Sydøstjyllands Kolonihavekreds for kommunerne
Billund - Fredericia - Hedensted - Horsens - Odder - Samsø - Skanderborg - Vejle
Copyright©Jele -Sydøstjyllands Kolonihaveforbund