Advokatbistand

 

Sydøstjyllands Kreds har i juli 2019 valgt at indgå et samarbejde med advokatfirmaet LRP I/S.

Samarbejdet vedrører assistance til inddrivelse af de enkelte haveforeningens tilgodehavender hos lejerne samt assistance i forbindelse med udsættelse af lejerne.

Fremgangsmåden er påtænkt at være den, at I kontakter advokatfirmaet LRP I/S via
advokat Mads Knudsgaard (mak@lrp.dk), når I har sendt ophævelsesskrivelsen ud, hvorefter sagen vil blive håndteret af advokatfirmaet. Advokatfirmaet vil herefter stå for både inddrivelse af jeres tilgodehavende samt evt. udsættelse af lejeren.

I bedes i hver enkelt sag medsende lejekontrakt samt kopi af påkravsskrivelsen og ophævelsesskrivelsen til advokaten.

Til orientering vil man som udgangspunkt pålægge skyldner at betale så mange af sagens omkostninger som muligt, og udgifterne vil normalvis kunne modregnes i det eventuelle provenu ved frasalg af ejendommen. Dog vil der potentielt kunne være en mindre udgift forbundet med håndtering af sagen, men dette vil som udgangspunkt alene have undtagelsens karakter.

I opfordres til allerede nu at kigge efter, om I har gamle sager til at ligge, som der bør foretages inddrivelse / udsættelse i, da disse i så fald også bør sendes til advokatfirmaet.

Samarbejdet vedrører også overdragelse af ejendomme. I bedes derfor også kontakte advokatfirmaet LRP I/S ved advokat Mads Knudsgaard (
mak@lrp.dk) ved overdragelser, herunder særligt i de sager, som involverer køb på afbetaling, lånedokumenter eller andre juridiske forhold for at sikre, at der er styr på handelsdokumenterne og sagen generelt.

Er der spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os eller advokat Mads Knudsgaard.


Sydøstjyllands Kolonihavekreds

Sydøstjyllands Kolonihavekreds for kommunerne
Billund - Fredericia - Hedensted - Horsens - Odder - Samsø - Skanderborg - Vejle
Opdateret 17-07-2019
Copyright©Jele -Sydøstjyllands Kolonihaveforbund