Advokatbistand

 

Samarbejdet vedrører assistance til inddrivelse af de enkelte haveforeningens tilgodehavender hos lejerne samt assistance i forbindelse med udsættelse af lejerne.

Derudover tilbydes der også at lave salg/køb af kolonihave - alt udføres iht. Kolonihaveforbundets regler og dokumenter Kontakt gerne kredskontoret tlf. 61665544 såfremt der spørgsmål til advokatsamarbejdet.


Fremgangsmåden er påtænkt at være den, at I kontakter advokatfirmaet Knudsgaard Advokater, tlf. 50109070 (kontakt@knudsgaardadvokater.dk), når I har sendt ophævelsesskrivelsen ud, hvorefter sagen vil blive håndteret af advokatfirmaet. Advokatfirmaet vil herefter stå for både inddrivelse af jeres tilgodehavende samt evt. udsættelse af lejeren.

Såfremt i står med en sag hvor sandsynligheden er stor for at den ender i fogedretten, så anbefaler/opfordrer vi til at advokaten får "hele sagen" fra starten af, for at undgå at der kan ske procedurefejl. En procedurefejl kan man tabe sagen på.

Til orientering vil man som udgangspunkt pålægge skyldner at betale så mange af sagens omkostninger som muligt, og udgifterne vil normalvis kunne modregnes i det eventuelle provenu ved frasalg af ejendommen. Dog vil der potentielt kunne være en mindre udgift forbundet med håndtering af sagen, men dette vil som udgangspunkt alene have undtagelsens karakter.

I opfordres til allerede nu at kigge efter, om I har gamle sager til at ligge, som der bør foretages inddrivelse / udsættelse i, da disse i så fald også bør sendes til advokatfirmaet.

Samarbejdet vedrører også overdragelse af ejendomme. I bedes derfor også kontakte advokatfirmaet 
Knudsgaard Advokater, tlf. 50109070 (kontakt@knudsgaardadvokater.dk) ved overdragelser, herunder særligt i de sager, som involverer køb på afbetaling, lånedokumenter eller andre juridiske forhold for at sikre, at der er styr på handelsdokumenterne og sagen generelt.

Er der spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os eller advokat Mads Knudsgaard.

Direkte tlf og mail til:
Mads Knudsgaard
Advokat (L)
41 60 00 70
mak@knudsgaardadvokater.dk


Sydøstjyllands Kolonihavekreds

Sydøstjyllands Kolonihavekreds for kommunerne
Billund - Fredericia - Hedensted - Horsens - Odder - Samsø - Skanderborg - Vejle
Opdateret 18-05-2023
Copyright©Jele -Sydøstjyllands Kolonihaveforbund